Polityka prywatności

Administratorem danych, zajmującym się przetwarzaniem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszego serwisu www, oraz zebranych w toku oferowanych przez nas usług jest GR Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-254), przy ulicy Partyzantów 17B/13, nr tel. 58 350 94 28 e-mail: kontakt@grnieruchomosci.pl, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596764, o nadanych numerach: NIP 5840201217 i REGON 001299739.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, na których będą przez nasz przetwarzane wszelkie Państwa dane, które zbieramy lub które Państwo nam przekazujecie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki, aby zrozumieć nasze stanowisko i praktyki dotyczące Państwa danych osobowych oraz to w jaki sposób będziemy je traktować. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z naszego serwisu www, oraz naszych usług, w tym zawarcia umów z nami.

Przetwarzane dane osobowe i ich źródła

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z transakcjami z nami dokonywanymi lub podczas kontaktów z nami, zarówno kontaktami bezpośrednimi, środkami komunikacji elektronicznej, jak i poprzez formularze na stronie http://grnieruchomosci.pl/. Są to w szczególności dane, które nam podasz w związku z umowami z nami zawieranymi lub występując do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem lub korespondując lub kontaktując się z nami. 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) , c), f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji umowy. Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń w terminach wskazanych przez odrębne ustawy, w tym Kodeks Cywilny. Dane
osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Komu możemy przekazać twoje dane?

Twoje dane możemy przekazać naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, lub inne usługi, wymagane odrębnymi przepisami. Ponadto Administrator danych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Jakie masz prawa?

Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan / Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Możemy używać plików cookies, kiedy korzystasz z usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego http://grnieruchomosci.pl/.
Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tej stronie są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego komputera - jesteś zatem anonimowy (bez podawania Twojego imienia lub nazwiska). Pomagają nam one w zapewnieniu Państwu dobrej obsługi podczas przeglądania naszego serwisu www oraz pozwalają nam usprawnić jego funkcjonowanie. Są to małe pliki zawierające ciąg znaków, przechowywane na dysk twardy / pamięć twojego urządzenia. Tworzą one sesję i odpowiedzialne są za zapamiętywanie wyników formularzy wyszukiwania. Wygaszają one po dwóch godzinach od wejścia na stronę.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami
kontaktować :
- listownie na adres : GR Nieruchomości sp. z o.o., ul. Partyzantów 17B/13, 80-254 Gdańsk
- mailowo na adres kontakt@grnieruchomosci.pl.